JACKSON – USA Interviews

مصاحبه های آنلاین جکسون با گزارشگرهای آمریکایی

.

[۲۰۲۰/۰۶/۱۹]

۹۹٫۷NOW


[۲۰۲۰/۰۶/۲۱]

Big Reid


[۲۰۲۰/۰۶/۱۹]

WiLD 949

PerSub


[۲۰۲۰/۰۶/۱۸]

HITS 97.3

PerSub


[۲۰۲۰/۰۶/۲۸]

most requested live


[۲۰۲۰/۰۶/۲۸]

۱۰۲٫۷KIISFM


[۲۰۲۰/۰۷/۲۸]

Channel 933


[۲۰۲۰/۰۷/۲۸]

۱۰۴٫۷kiss FM


.

با تشکر از چنل Jackson برای ترجمه♥

 

One comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*